Casus Göddecke Textilpflege Olsberg, Duitsland

15% productiviteitsstijging op de PIG-afdeling

De uitdaging

Aan het begin van 2020 kwam het familiebedrijf Göddecke Textielservice in de rode cijfers terecht. Vanwege de corona-beperkingen in de horeca viel 40% van de orders uit de horeca-branche weg. De CEO van Göddecke begon een zoektocht naar het efficiënter functioneren van de wasserij. Hiervoor waren veel gegevens van de was processen nodig. Alle waarden van de machines werden tot die tijd per fabrikant in verschillende systemen geregistreerd. De informatie moest door dhr. Göddecke zelf berekend en geëvalueerd worden.

De oplossing

De zoektocht naar efficiëntie kwam uit bij Laundry Dashboard, als zijnde dé oplossing om alle verbruiksdata in één oogopslag inzichtelijk te krijgen. Aan het begin van 2021 zijn alle machines bij Göddecke aangesloten op Laundry Dashboard. De prestaties van deze machines worden sindsdien gemeten en gecontroleerd. Als het verbruik afwijkt, waarschuwt het systeem. Dit drukt de kosten en helpt de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Het is voor Göddecke belangrijk om werkprocessen te verbeteren, om de was sneller klaar te hebben, om een betere doorstroom in de productie te krijgen. Om dit inzichtelijk te krijgen, zijn bij elke machine overzichtsschermen opgehangen. Zij tonen de productiviteit van elke werknemer in real time. De klant analyseert waarom de ene werknemer 120 procent haalt en de andere slechts 80 procent. Dit is niet bedoeld om de prestatienorm voor de medewerkers te verhogen, maar om meer output te krijgen zonder dat de werkdruk hoger wordt.

Bij het eerste RFID scanpunt, voor de persoonsgebonden was, werd bijvoorbeeld een verbeteringsslag gerealiseerd door het opvolgen van de juiste werkinstructies. Door een bepaalde handeling te besparen, presteerden de werknemers aanzienlijk beter. Niet omdat ze sneller werkten, maar omdat er een handeling compleet wegviel. Zo kun je met een aantal kleine verbeteringen uiteindelijk een grote verbetering aanbrengen.

Het resultaat

Met de software van Laundry Dashboard heeft de klant de mogelijkheid om de productiedata te combineren met de calculatie van kostprijzen voor het financieel management. Daarnaast weten zij dankzij Laundry Dashboard ook welke klanten rendabel zijn voor hen, waar ze veel personeel moeten inzetten, waar ze minder personeel moeten inzetten en welke klanten lucratief zijn. Ze kunnen het proces bekijken en dan eventueel veranderingen aanbrengen.

Waar de klant vroeger slechts geloofde dat ze beter waren geworden, weet de klant vandaag aan de dag met behulp van data dat hun prestaties werkelijk met 10% tot 15 % zijn verhoogd. De prestaties zijn vooral verhoogd bij de werkplekken die arbeidsintensief zijn en waar dus veel kosten worden gemaakt.

"Vroeger dachten we alleen dat we beter waren geworden. Vandaag weten we dankzij deze gegevens dat we de prestaties echt met 10 tot 15 procent hebben verbeterd."

Jürgen Göddecke, directeur Göddecke Textilpflege