»  Laundry Dashboard®

Waarom Laundry Dashboard?

          
          Verbetert de efficiency en effectiviteit van uw productieproces 
          Op klant- en productniveau inzicht in kosten en opbrengsten
          Real-time inzicht in uw productieproces 
          Managementinformatie ter ondersteuning van investeringsbeslissingen
          Bespaart tijd en geld

 

Eindelijk volledig inzicht! Laundry Dashboard is de eerste online managementtool die u overal real-time inzicht geeft in de prestaties van uw wasserij. Met deze innovatieve oplossing optimaliseert u eenvoudig uw rendement. 

 

Laundry Dashboard meet en analyseert het energieverbruik, de prestaties van de machines en de productiviteit van uw medewerkers. De uitkomsten zijn zichtbaar in transparante rapportages. U krijgt automatische meldingen van afwijkingen ten opzichte van door u ingestelde normen. Het gebruiksvriendelijke Laundry Dashboard is web-based en dus altijd en overal beschikbaar. Zo heeft u continu grip op de kosten, prestaties en resultaten van uw wasserij(en).

» Video's

Kijk hoe Laundry Dashboard in de praktijk werkt!

»  Werkwijze

In drie eenvoudige stappen kunt u de prestaties van uw wasserij enorm verbeteren. Door een continu proces van meten, analyseren en optimaliseren zorgt u ervoor dat uw wasserij nu en in de toekomst optimaal blijft presteren!

 

U hoeft niet langer met lijsten door uw wasserij om aan het eind van de dag een globaal beeld te krijgen van uw verbruiken. U hoeft ook niet langer continu op de werkvloer te zijn om te monitoren of alles goed verloopt. Met Laundry Dashboard worden alle kritische factoren van uw wasproces doorlopend automatisch in de gaten gehouden.

 

873

 

Laundry Dashboard analyseert de metingen op drie verschillende niveaus:

1

Operationeel 

De Dashboard-schermen op operationeel niveau geven real-time informatie over de productiviteit van uw medewerkers en de verbruiken. Werknemers zien op hun werkplek bijvoorbeeld informatie over de klant, het product, hun productiesnelheid en de normen waaraan ze dienen te voldoen. Deze overzichtelijke schermen zijn web-based en dus altijd en overal toegankelijk.

 

 

2

Tactisch 

In één oogopslag kunt u bijvoorbeeld rapporten genereren die de ene locatie met de andere vergelijkt  of de productiecijfers van specifieke medewerkers met elkaar vergelijken. U leest in deze rapporten hoe uw machines presteren, welke wasprocessen hoge verbruikskosten hebben en nog veel meer. Met één druk op de knop ziet u wat goed gaat en waar ruimte voor verbetering zit.


 


 

3

Strategisch 

Laundry Dashboard ondersteunt u bij het nemen van strategische beslissingen. In één oogopslag ziet u het rendement van elk product en iedere klant. Op basis van deze cijfers kunt u gefundeerde strategische beslissingen nemen die u een enorm concurrentievoordeel opleveren.

 

Nadat Laundry Dashboard verschillende analyses gemaakt heeft van uw wasserij, kunt u overgaan tot concrete acties: de efficiency en effectiviteit van uw wasserij vergroten. Veranderingen die bijvoorbeeld doorgevoerd kunnen worden op basis van de analyses uit Laundry Dashboard zijn:

 

 • Bepaalde productgroepen aantrekken of juist afstoten omdat dit een gunstig effect heeft op uw marge.
 • Bepaalde klanten aantrekken of juist afstoten omdat dit een gunstig effect heeft op uw marge.
 • Veranderen van de indeling van uw wasserij waardoor er minder bottle-necks ontstaan.
 • Veranderen van de verhouding flexibel en vast personeel, waardoor uw productiecapaciteit beter benut kan worden.
 • Uw personeel inzetten op werkplekken waar zij het beste presteren.
 • Productiviteit van productiepersoneel verhogen door ze te informeren over de vastgestelde doelen en behaalde prestaties.
 • Lekkages van perslucht en water sneller verhelpen waardoor onnodige verbruiken worden beperkt.
 • Machines op het juiste moment in- en uitschakelen onnodig verbruik te voorkomen.
 • Verminderen van water- en energieverbruik per machine en per geproduceerd volume door machines beter af te stellen en dit vervolgens automatisch te bewaken.
 • Productiviteit van personeel en machines verhogen door machines zodanig te onderhouden en af te stellen dat een hogere kwaliteit bereikt wordt en minder overwas en foutvouw plaatsvindt.
 • De best presterende machines aanschaffen door inzicht in de productiviteit, kwaliteit en technische beschikbaarheid van machines en de interne benchmarking van deze gegevens.
 • Onderbouwde gegevens en rapporten over geleverde prestaties van nieuwe machines en systemen tijdens investeringsprojecten.

 

Gedurende de eerste maand na de oplevering worden er gegevens verzameld ten behoeve van de 0-meting. De prestaties van de wasserij worden op het zogenaamde 0-moment vastgelegd. Op basis van deze prestaties worden optimalisatietrajecten uitgevoerd en kan het rendement ten opzichte van de 0-situatie bepaald worden.


Met Laundry Dashboard zijn bij huidige klanten de volgende besparingen gerealiseerd:

 • Verhoging van productiviteit van medewerkers en machines van 4% en hoger
 • Vermindering van water, gas en elektraverbruik van 5% en meer

 


Terugverdientijd: 12 tot 24 maanden 


»  Functionaliteiten

Met Laundry Dashboard haalt u een belangrijk instrument in huis waarmee u succesvol de toekomst tegemoet kunt. 

 

Laundry Dashboard geeft met het meten van prestaties een duidelijke richting aan succes. Elk dashboard heeft rode, oranje en groene visualisaties. Zo is altijd in één oogopslag zichtbaar wat de prestatie is en kan er slim gestuurd worden op resultaat.


Laundry Dashboard rapporteert prestaties door middel van eenduidige en consistente indicatoren. Het systeem meet de output en vergelijkt dit met de norm. De uitkomst is zichtbaar in een prestatiescore uitgedrukt in percentages. Het resultaat zijn uniforme en gemakkelijk te herkennen indicatoren voor (zelfsturende) teams. Laundry Dashboard meet prestaties van medewerkers, machines, energieverbruik en kosten.

 

Medewerkerprestaties

Het doel van het meten en weergeven van prestaties van uw medewerkers is samen werken aan optimalisaties.

Medewerkers krijgen individueel of in teams inzicht in hun prestaties.Deze kennis is noodzakelijk om samen te werken aan een efficiënt werkproces. Laundry Dashboard is het enige systeem dat u in één oogopslag laat zien of de resultaten aansluiten bij de verwachting, onafhankelijk van product en machine. Dus geen absolute getallen of opmerkingen als ‘het laatste uur hebben we 800 stuks verwerkt’. Laundry Dashboard levert percentages die kunnen worden weergegeven als individuele prestaties of als teamprestatie. Daarnaast bouwt elke medewerker een eigen prestatiehistorie op. Zo kunt u de prestaties van medewerkers over een langere periode eenvoudig vergelijken.

 

Machineprestaties

Iedere machine heeft een ideale capaciteit en een werkelijke productie. Vooral wanneer machines hun producten automatisch krijgen aangevoerd, is de machineprestatie de belangrijkste indicator om de productiviteit te bepalen. Maakt u maximaal gebruik van de capaciteit van uw machines? Met Laundry Dashboard beschikt u over de tool om de prestaties van uw machines onafhankelijk te meten en te benchmarken.

 

Energieprestaties

Het Laundry Dashboard prestatieconcept maakt het mogelijk om betekenis te geven aan de energieprestaties van uw wasserij. Het gemeten verbruik van gas, water en elektra wordt uitgedrukt in procenten en gevisualiseerd met de kleuren rood, oranje en groen.

De meetmethode van Laundry Dashboard zorgt ervoor dat u ook kunt vergelijken met andere verbruiken. Hoe dat werkt?

Laundry Dashboard werkt op basis van het prestatieconcept. Dankzij dit concept zijn de indicatoren eenvoudig en objectief te vergelijken met andere verbruiken. We leggen dit graag uit door middel van een voorbeeld:
Voor een bepaalde dag meet het systeem een verbruik van 0,13 kWh per kilogram. Dit valt binnen de grenzen van de groene norm, die u kunt vinden in de grafiek. Nu wordt daarnaast een prestatiegebied vastgelegd met percentages. Het OK-bereik hiervan ligt tussen 80 en 120. Daarmee kunnen de gebieden tegen elkaar afgezet worden. Zo kunt u altijd eenvoudig en betrouwbaar de energieprestaties van vestigingen en machines benchmarken.

 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) is de verhouding tussen de hoeveelheid goede producten die een productiemiddel aflevert en het maximaal haalbare. Dankzij de OEE functionaliteit van Laundry Dashboard is optimaliseren eenvoudig. U kunt gericht sturen op machinebenutting met de teams. Tegelijkertijd vormen deze uitkomsten een waardevolle basis voor verbeteringen in uw wasserijproces.

 

OEE factoren
Laundry Dashboard meet automatisch de volgende drie OEE factoren:
1. Beschikbaarheid
2. Prestatie
3. Kwaliteit
Wanneer deze drie factoren worden vermenigvuldigd (beschikbaarheid, prestatie, kwaliteit) ontstaat het OEE percentage. Deze gegevens zijn eenvoudig zichtbaar in dashboard voor de werkvloer en rapportages voor het management. De metingen worden gedaan per machine, maar ook per volledige productielijn.


Beschikbaarheid

Is de geplande productietijd minus de stilstand tijd. In het OEE schema van Laundry Dashboard geeft B in vergelijking met A de beschikbaarheid weer. De totale netto productie tijd (A) wordt bepaald door de tijdschema’s in Laundry Dashboard.

 

Prestatie

Is de maximale productie capaciteit versus de daadwerkelijke productie-output. De werkelijke output (D) in vergelijking met C geeft de prestatie weer in Laundry Dashboard. Hierbij werkt het systeem op basis van de ideale situatie, ook bij product afhankelijke normen.

 

Kwaliteit

Is het aantal goedgekeurde (= niet afgekeurd of herwerkte) output versus de afgekeurde output. Op deze manier krijgt u een duidelijk inzicht in het kwaliteitsratio.

 

Een belangrijke graadmeter voor het succes van de wasserij is de winstgevendheid van klanten en producten. Laundry Dashboard biedt u deze gegevens in een overzichtelijke rapportage zodat u met onderbouwde cijfers strategische beslissingen kunt nemen. Dankzij Laundry Dashboard weet u namelijk op welk soort producten en klanten u zich het beste kunt richten.


Kosten

Om de winstgevendheid inzichtelijk te maken, meet Laundry Dashboard zowel de kostenprestatie als de omzetprestatie. Het systeem houdt rekening met diverse kostensoorten tijdens de productie, zoals arbeid, verbruik (energie) en machinekosten (afschrijving en onderhoud). Laundry Dashboard registeert dit zowel per klant als per product. Zo ontstaat een kostprijs per verwerkte kilogram of eventueel zelfs per stuk.


Omzet en winstgevendheid

Laundry Dashboard is te koppelen aan uw eigen linnenmanagementsysteem. Door hieruit de omzet per klant of per product te importeren en deze af te zetten tegen de kosten uit dezelfde periode is eenvoudig de winstgevendheid te bepalen. U kunt niet alleen zien welke klanten winstgevend zijn, maar ook in welke mate ze bijdragen aan uw succes.
Voor producten geldt precies hetzelfde. Door te meten op het niveau van producten en door de kostprijs te normen, heeft u met Laundry Dashboard inzicht in de best en de slechtst presterende producten of productgroepen.

 

Laundry Dashboard is het ideale, onafhankelijke meetinstrument voor benchmarking. Of het nu gaat om de medewerker-, machine-, energie- of kostenprestatie: Laundry Dashboard meet al deze eenheden objectief en duidelijk en zet ze af tegen de benchmark. Zo beschikt u over de juiste informatie om bij te sturen en zo uw wasserij continu op elk onderdeel te verbeteren.


Benchmarken tussen machines

Met Laundry Dashboard kunt u machineprestaties onafhankelijk benchmarken. Zo kunt u een onderbouwde investeringsbeslissing nemen. U kunt uw eigen machinepark met elkaar vergelijken dankzij de OEE metingen. Zo kunt u beslissen op basis van feiten die u vindt in de overzichtelijke dashboards en rapporten van Laundry Dashboard.


Benchmarken tussen verschillende vestigingen

Laundry Dashboard is een waardevolle tool om de concurrentie aan te kunnen in deze sterk competitieve wasserijwereld. De consultants van Laundry Dashboard ondersteunen u bij het vaststellen van de benchmark voor uw organisatie. Zo kunt u eenvoudig uw prestaties afzetten tegen de ‘best practice’ binnen uw eigen groep of in de wasserijbranche. Op deze manier houdt u uw medewerkers scherp en haalt u samen het beste uit uw wasserij.

Laundry Dashboard:


• Een web-based SaaS* oplossing (altijd bereikbaar)


• Beveiligde toegang via https


• Beschikbaar in verschillende talen


• Op maat in te richten Dashboard-schermen


• Volledig configureerbare rapportages


• Afgestemd op uw normen


• Gebaseerd op uw organisatiestructuur


• Klant- en product specifiek

 

* Software as a Service


»  Implementatie

In een periode van slechts zes maanden kan Laundry Dashboard binnen uw wasserij operationeel zijn en kunt u aan de slag met het verder optimaliseren van uw wasserij. Het implementatietraject ziet er als volgt uit:

 

De implementatie van Laundry Dashboard is een gezamenlijk proces. In vier verschillende fases zorgen de specialisten van Laundry Dashboard ervoor dat u het beste uit uw wasserij kunt halen.


Fase 1: Techniek & Operationeel 
Na het plaatsen van de opdracht vindt de kick-off meeting van het project plaats. Tijdens dit bezoek is er een technische opname en bespreken de specialisten van Laundry Dashboard met u de functionele inrichting van het systeem. Daarnaast komen de mijlpalen voor de rest van het project vast te staan.

In de eerste fase gaat de aandacht naar de technische installatie en de inrichting van de Laundry Dashboard omgeving op operationeel niveau. De operationele medewerkers maken kennis met Laundry Dashboard door middel van training en uitleg van de ontwikkelde dashboards.

 

Fase 2: Analyse & Management
De tweede fase start met een bezoek waarbij de installatie wordt ingeschakeld en de metingen van Laundry Dashboard starten. U kunt vanaf dat moment  aan de slag met de dashboards en rapporten op operationeel niveau.  Omdat dit nog een testfase is, zijn de metingen en prestaties nog niet zichtbaar voor de operationele medewerkers. In deze periode stellen we gezamenlijk ook de prestatienormen voor medewerkers, machines en energieverbruik definitief vast. Daarnaast werken de specialisten van Laundry Dashboard aan de management dashboards en rapporten.

 

Fase 3:  Levering & Training
De derde fase begint met een bezoek waarbij de management dashboards en rapporten worden opgeleverd en overgedragen. Daarnaast krijgt het management een gebruikers- en optimalisatietraining. Verder krijgen de operationele medewerkers inzicht in de prestaties. In deze  fase gaan zowel de operationele medewerkers als het management volledig aan de slag met Laundry Dashboard.

 

Go Live
Tijdens het vierde bezoek wordt Laundry Dashboard officieel opgeleverd. Na dit bezoek kunt u volledig zelfstandig aan de slag met Laundry Dashboard. Lees meer over de mogelijkheden voor consultancy  na de oplevering op onze website.

Gedurende de eerste maand na de oplevering worden er gegevens verzameld ten behoeve van de 0-meting. De prestaties van de wasserij worden op het zogenaamde 0-moment vastgelegd. Op basis van deze prestaties worden optimalisatietrajecten uitgevoerd en kan het rendement ten opzichte van de 0-situatie bepaald worden.

»  Consultancy

Na de implementatie kunt u ook gebruikmaken van de expertise van de specialisten van Laundry Dashboard. De consultants gaan samen met u aan de slag om uw doelen te definiëren en deze ook te realiseren. Zo bereiken we samen het beste resultaat!

 

Samen met de consultants van Laundry Dashboard stelt u doelen op het gebied van machineprestaties, medewerker prestaties, energieprestaties maar ook kostenprestaties en winstgevendheid. Deze doelen gelden voor alle niveau’s: strategisch management, tactisch management en operationele medewerkers.

 

Zo profiteert u van de volgende voordelen:

 • Realisatie van maximale besparingen
 • Gezamenlijk opstellen van realistische doelen
 • Training en advies hoe de doelen te bereiken
 • Advies en training vanuit jarenlange kennis en ervaring

 

Tijdens een optimalisatie traject komt uw eigen Laundry Dashboard consultant periodiek bij u langs. Samen met u kijkt de consultant in hoeverre u op koers ligt en worden nieuwe doelen gesteld. Uiteraard betrekt de consultant alle medewerkers die hiermee te maken krijgen bij dit proces. Onder begeleiding van de consultant definiëren medewerkers hun eigen doelen en krijgen ook de verantwoordelijkheid om deze te realiseren. Uw Laundry Dashboard consultant neemt een coachende rol in tijdens de bezoeken en geeft advies hoe Laundry Dashboard het slimste ingezet kan worden om maximaal rendement te behalen op alle fronten. 

 

U kunt zelf bepalen hoe intensief u de consultants van Laundry Dashboard inzet in uw wasserij. Daarom zijn er zijn verschillende pakketten beschikbaar. Benieuwd wat de consultants van Laundry Dashboard voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

»  Over ons

Onze ambitie: wasserijen op een slimme en efficiënte manier continu inzicht geven in hun productieproces en verbruiken en daarmee de effectiviteit en kwaliteit maximaliseren.

 

Laundry Dashboard werd ontwikkeld door WSP Systems. WSP Systems is in 1993 opgericht om de productiviteit en efficiency van wasserijen te vergroten. Daarom ontwikkelt en installeert WSP Systems al bijna 20 jaar wereldwijd complete logistieke oplossingen voor industriële wasserijen. De specialisten van WSP Systems zijn professionele vakmannen die de wasserijwereld van binnenuit kennen.

 

Laundry Dashboard wordt gecommercialiseerd in partnership met Christeyns, een internationaal gerenommeerde B2B-speler in de chemie- en detergentenmarkt. Christeyns biedt een volledig pakket van wasmiddelen, chemicaliën, water- en energierecuperatiesystemen, doseerapparatuur en andere creatieve, ultramoderne oplossingen voor professionele textielverzorgers, institutioneel zowel als industrieel.

 

Met Laundry Dashboard haalt u dus ervaren partners in huis die u met veel enthousiasme ondersteunen bij het verder optimaliseren van uw wasserij. Wanneer u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en wij staan u graag te woord.